نرخ بیکاری ژاپن در پایین‌ترین سطح ۲۶ سال اخیر

وزارت امور داخلی ژاپن در آماری اعلام کرد نرخ بیکاری این کشور در ماه ژوئن با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲.۲ درصد رسیده است که پایین ترین نرخ بیکاری این کشور طی ۲۶ سال اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار افراد بیکار ژاپنی با ۷۰ هزار نفر کاهش به ۱.۵۴ میلیون نفر رسیده است که از اوریل ۱۹۹۳ تاکنون بی سابقه بوده است.به دنبال کمبود نیروی کار و سالمندتر شدن جمعیت، یافتن نیروی مناسب برای بسیاری از شرکت های ژاپنی دشوار شده است به گونه ای که تا پایان ماه ژوئن، شمار افرادی که برای نخستین بار در جستجوی شغل هستند ۶۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.طی این مدت نرخ بیکاری برای مردان با ۰.۲ درصد کاهش به ۲.۴ درصد و برای زنان با ۰.۱ درصد کاهش به ۲.۱ درصد رسیده است. طبق اعلام وزارت رفاه، بهداشت و کار ژاپن، در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ فرد جویای شغل، ۱۵۹ موقعیت شغلی وجود دارد.

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه